Produkter_1_360x240_BR_201301-V1

Produkter_2_360x240_BR_201301-V1

Produkter_3_360x240_BR_201301-V1

Produkter_4_360x240_BR_201301-V1

Produkter_5_360x240_BR_201301-V1

 

Produkter & applikationer

Idag levererar vi ca 60-75% av vår omsättning till applikationer inom bilindustrin. Bland annat komponenter till styrsystem (TCU) i automatiska växellådor, inkapsling av styrelektronik till airbags, motorhus till kylning av bilmotorer (ECU). Gemensamt för denna typ av komponenter är höga krav på bland annat:

  • Leveransprecision och kundfokus
  • Toleranser både gjuta och bearbetade egenskaper
  • Täthet (läckage)
  • Extremt höga krav på renhet avseende partiklar och kemiska föroreningar (halogener och klorider)

 

Resterande 25-40% levererar vi bland annat till applikationer i elmotorer, köksmaskiner, motorsågar, belysning, tunga fordon, vinkelväxelhus med höga toleranser för att uppfylla funktion samt minimera oljud. Komponenter till flygplatsbelysning (LED) med höga krav på korrision och hållfasthet, högglanspolerade detaljer till köksmaskiner, bearbetade och ytbehandlade detaljer till tyngre fordon etc.

business