• Ny produktionscell installerad

  Ny produktionscell installerad

  Under 2017 har vi investerat och installerat en helt ny produktionscell med robotiserad CNC bearbetning och tvättning. I anslutning till cellen finns också kapacitet att montera insatsgängor mm.

 • Samgående Ankarsrum Die Casting + Mönsterås Metall

  Samgående Ankarsrum Die Casting + Mönsterås Metall

  För att möta dagens och morgondagens krav så har under våren 2018 samgående mellan Ankarsrum Die Casting AB och AB Mösterås Metall genomförts. I och med samgåendet skapas en större kundpotrtfölj, ökad maskinkapacitet samt en grund för framtida effektivisering och processutveckling. Se mer här.

  www.ankarsrumdiecasting.com

  www.monsterasmetall.se

 • Nya certifikat ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016

  Nya certifikat ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016

  Under Q1-2018 har vi re-certifierat företaget mot ISO 9001:2015 samt IATF 16949:2016. IATF 16949 ersätter den tidigare ISO TS/16949.

  De nya certifikaten finns att ladda ner här.

 • Investering i ny röntgenteknik

  Investering i ny röntgenteknik

  Under september 2016 har vi installerat vår nya röntgen. Röntgen är utrustad med CT-option (Computed Tomography/datortomografi) för att kunna upptäcka defekter mycket exakt, göra geometriska mätningar, jämföra faktiska 3D resultat med t.ex. 3D CAD-data, utföra "reverse engineering" etc. Förutom att använda CT röntgen till vår egen processutveckling, kommer vi också att erbjuda externa kunder att köpa tjänster från oss.

 • ISO 14001:2015 certifierande

  ISO 14001:2015 certifierande

  Februari 2016 certifierades Ankarsrum Die Casting AB mot senaste ISO 14001 standarden. Troligen är vi det 1a företaget i Sverige att certifiera oss mot den senaste utgåvan som släpptes i slutet av 2015.