miljopolicy001

nature001

nature002

 

Miljöpolicy

Ankarsrum Die Casting AB strävar efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, bland annat utsläpp till luft, vatten, mark, avfall samt energiförbrukning.

Företagets målsättning utgår från våra egna och externa intressenters förväntningar, Sveriges miljömål samt aktuell miljöprestanda.

För att minimera miljöpåverkan behöver vi:

  • Följa gällande lagstiftning och standarder.
  • Låta miljöarbetet genomsyra vårt dagliga arbete.
  • Främja motivation och kompetens hos alla medarbetare.
  • Arbeta målmedvetet, förebyggande och strukturerat.
  • Beakta våra produkters livscykel längs hela försörjningskedjan.
  • Utveckla och förbättra våra processer.
Ladda hem vår miljöpolicy »