Historia_213x280_BR_201301-V1
Henrik de Trij, en av grundarna av Ankarsrums Bruk 1655.

Annonsblad
Annonsblad från år 1892

 

bruk1

bruk2

bruk3

 

Historia

Från liten smedja till modernt industriföretag

Ankarsrums bruk grundades 1655 och är ett av de äldsta företagen i Sverige som fortfarande är aktivt. Med masugn och vattendriven hammare framställde och bearbetade man på den tiden olika järnprodukter. Under århundradenas lopp har sedan en oändlig rad produkter tillverkats här, bl.a. jordbruksredskap, kanoner,  järnvägsutrustning, kaminer, radiatorer, badkar och emaljskyltar.

År 1882 Aktiebolaget Ankarsrums Bruk bildas. Se vidstående annonsblad från år 1892 som speglar en del av dåvarande verksamheten.

Under tidigt 1900-tal var Ankarsrum ledande tillverkare av ved- och gasspisar, och sedermera även elspisar och ugnar när elektriciteten gjorde sitt intåg i de svenska hemmen. 1968 köptes Ankarsrum Bruk av Electrolux varvid produktionen koncentrerades till elektriska motorer, köksmaskiner, pressgjutning mm.

1990 ingick Electrolux samarbete med Tyska DaimlerBenzkoncernen  och företaget bytte namn till FHP Elmotor.

Under 1990-talet tillverkades bl.a. vindrutetorkaraggregat till bilar, elmotorer till gräsklippare, tändsystem till bilindustrin och motorsågar, pressgjutning av zink och aluminium detaljer till främst Electroluxkoncernen.

Sedan dess har företaget byggt upp en unik kompetens inom verksamhetsområdena, parat med en bred och lång erfarenhet när det gäller kunders högt ställda krav på funktion, kvalitet och livslängd på slutprodukterna. Under slutet av 90-talet genomfördes också en större investering i nya lokaler och produktionsteknik för universalmotorer. Idag ser man framgången i bl.a. namnkunniga kunder, en bred produktflora, och inte minst: en mycket hög kvalitet.

År 2001 köpte AB Traction FHP Elmotor av Electrolux och företaget fick namnet Ankarsrum Motors AB, som senare ersattes av Ankarsrum Industrier AB. Under 2006-2008 har AB Traction bl.a. investerat i ny produktionsteknik för att anpassa gjuteri- och bearbetningsverksamheten mot nya kunder och högt ställda krav inom bilindustrin.

År 2009 ombildades företaget med syfte att renodla samt utveckla respektive verksamhet, och består idag av Ankarsrum Motors AB, Ankarsrum Die Casting AB och Ankarsrum Assistent AB samt med AB Traction som ägare.

Tidigare Direktörer och ägare

pdf_icon Ladda hem en lista över Ankarsrum Bruks tidigare Direktörer och ägare.