Gjutning_2_360x241_BR_201301-V1

Gjutning_1_360x241_BR_201301-V1

880T cellen

Gjutsimulering

Värmekamera

Pressgjutning

Pressgjutning (HPDC)
Pressgjutning med aluminiumlegeringar i kompletta produktionsceller med robotiserad, gjutning, kylning, skäggning och blästring samt fristående maskinkoncept.

  • Maskinstorlek 400-900 ton (kallkammarmaskiner).
  • Skottvikt 0,2-12kg (detaljvikt 0,01-8,0kg).
  • Gjutning med vacuum-aggregat.
  • Anpassade processer med låg halt av halogener och klorider vilket förbygger korrosion i elektroniska applikationer.
  • Dedikerade ugnar i smältverk för varje legering inklusive system för återgång och hantering av smälta.
  • Utrustning för smältabehandling (gas-impeller) och spektrometer för kemisk analys och verifiering.

Pålitliga processer
Med väl designade produktionsprocesser och hög nivå av automatisering och verksamhetsstyrning, kan vi erbjuda produktions-kapabilitet i världsklass.

Verktygslivslängd
Hög kvalitet på gjutverktyg är en mycket viktig del av produktions-processen och har en avgörande inverkan på den totala produktkvalitén och lönsamheten. I dag har vi byggt upp våra egna verktygskoncept och tillsammans med verktygsleverantörer och noggrann processtyrning har vi kunnat nå extremt lång verktygslivslängd och processduglighet. Vi jobbar nära våra leverantörer av verktyg som involveras tidigt i nya projekt samt i fortgående förbättringsprojekt för att kunna erbjuda effektiva produktionslösningar och ständiga förbättringar.

Aluminiumlegeringar
Utifrån kundkrav har vi valt att i möjligaste mån pressgjuta med följande standardlegeringar. Detta för att kunna standardisera våra tillverknings-processer och erbjuda konkurrenskraftiga lösningar.
Legeringarna är tillverkade av återvunnen aliminium (miljövänlig).

AC EN 46000 - AlSi9Cu3(Fe)

AC EN 47100 - AlSi12Cu1(Fe)

AC EN 44300 - AlSi12(Fe)

Då applikationen kräver annan legering kan naturligtvis passande legering erbjudas. Legeringarna är tillverkad av återvunnen aluminium (miljövänlig).
Återvunnen aluminium fodrar endast 5% av den energi som återgår jämfört med att framställa ren aluminium ur baxuit.

Allmänt.
Aluminium är ett grundämne och är den vanligaste metallen samt den tredje vanligaste ämnet i jordskorpan. Aluminium förkortas Al och har en densitet på 2700kg/m³ (2,7gr/cm³).