Bearbetning_1_360x241_BR_201301-V1

Bearbetning_2_360x241_BR_201301-V1

Bearbetning_3_360x241_BR_201301-V1

CNC-cell

Tvattprocess

PCD-tools

 

Efterbehandling

CNC bearbetning
Ankarsrum Die Casting erbjuder både högt automatiserad CNC-styrd bearbetning (robotbemannade produktionsceller) inklusive tvätt och slutprovning anpassade för större volymproduktion samt fristående CNC-bearbetning för mindre och medelstor volymproduktion. Vi jobbar nära våra leverantörer av CNC-verktyg som involveras tidigt i nya projekt men även i fortgående förbättringsprojekt för att kunna erbjuda effektiva produktionslösningar och ständiga förbättringar. Då särskilt höga krav ställs på bearbetade egenskaper använder vi ofta PCD-verktyg.

Blästring
Blästring av detaljer är en utmärkt metod för att rengöra gjutgods samt för att erhålla en snygg och jämn, alternativt specifik ytegenskap. Vi erbjuder både integrerad (automatiserad) blästring i våra gjutceller samt fristående kammarbläster och "trumlingsbläster". Typisk ytjämnhet är mellan Rz 10-45µm och är beroende av blästermedia och processparametrar.

Tvättning (renhet)
Tvättade detaljer eller "renhets-prestanda" är en allt mer viktig och efterfrågad egenskap idag, vilket bl.a. möjliggör att nya tekniker kan kombineras med pressgjuten och efterbearbetad aluminium. Ankarsrum Die Casting AB har en väl utvecklat kunskap, baserad på lång erfarenhet och extrema krav från kunderna.
Vanliga standarder som kommer ifråga vid renhetsanalys är ISO16232 och VDA19 förutom specifika kundkrav. Vi har också erfarenhet av att matcha hela processkedjan (gjutning-blästring-bearbetning-tvättning-packning) för att tillgodose kundkrav på renhet avseende partiklar samt kemisk kontaminering (halogener och klorider).

Renrum (renhet)
För produkter som ställer krav på renhet har vi installerat ett rent rum avseende slutkontroll och paketering, där även CMM (mätmaskin) läckageprovning mm finns tillgängligt. Vi kan också utföra montering i "renrums"-anpassad miljö.

Trumling
Ett alternativ till blästring är trumling för att rensa gjutgods från grader, skarpa kanter, gjutskägg mm. Vi erbjuder batch-trumling med olika typer av trumlings-sten samt med enklare tvätt/sköljsteg och torkning.

Kulpolering
Vill man uppnå en blank ytfinish är kulpolering ett alternativ. Vi erbjuder kulpolering med s.k. genomloppsbehandling (kulpolering, skölj och torksteg). Typisk ytjämnhet Rz 1,5-2,4 µm, men är starkt avhängigt till gjutgodsets ingående kvalitet (verktygsstatus etc).

Robotslipning & polering
Mycket hög ytfinish (högblank) kan uppnås med slipning och polering. Vi erbjuder robotiserad produktionscell där detaljer kan både slipas, poleras och tvättas. Typisk ytjämnhet Rz 1,0-2,0µm

Montering
Våran organisation har lång erfarenhet av manuell, semi eller helt automatiserad sammansättning och montering. T.ex. montering av kullager, nitning, skruvförband, insatsgängor mm.

En bred värdekedja och logistiklösning
Tillsammans med vårt nätverk av leverantörer kan vi erbjuda en bred värdekedja. T.ex. ytbehandling (pulverlackering, anodisering), tvättning, kompletterande bearbetning och sammansättning mm, vilket skapar en helhetslösning för kunden.